DBC: TB về ngày cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tham dự đại hội cổ đông 2019
Số hiệu văn bản: 19/TB-DBC
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

  Công ty Tổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Thông báo
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tham dự Đại hội đông cổ đông 2019

Dabaco thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

   - Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
   - Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
   - Mã chứng khoán: DBC.
   - Loại chứng khoán: 
cổ phiếu phổ thông.
    - Mã ISIN: VN000000DBC2
    - Mệnh giá: 10,000 đồng
   - Sàn giao dịch: HNX
   - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019.

I. Lí do và mục đích: 
   - Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
   - Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

II. Nội dung cụ thể:
       1. Tham dự đại hội cổ đông năm 2019
   - Tỷ lệ thực hiện: 10 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
   - Thời gian dự kiến: 28/04/2019.
   - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
   - Nội dung họp: Nội dung họp sẽ được thông báo sau trên website của công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp
       2. Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:

   - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
   - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
   Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là 11*10% = 1,1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
   -  Địa điểm thực hiện:  
        + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán) tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.
    
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

       - Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

   Nội dung chi tiết xem tại đây: 

   Thông báo DBC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tham dự đại hội đồng cổ đông 2019.

Dabaco

Tài liệu khác
27/05/2019DBC: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
17/04/2019DBC: Tài liệu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/03/2019DBC: CBTT Phát hành cổ phiếu
10/04/2013Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  76      

Số lượt truy cập  15.433.872    

Thiết kế web:FINALSTYLE