23/05/2022DBC: CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
17/05/2022DBC: Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ phiếu thưởng)
11/05/2022CBTT - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
11/05/2022CBTT - Quyết định tách Công ty TNHH DABACO Bình Phước
11/05/2022CBTT - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh CỬA HÀNG XĂNG DẦU
10/05/2022CBTT - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề)
22/04/2022DBC: CBTT tăng vốn điều lệ của công ty.
12/04/2022Thông báo - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
12/04/2022CBTT - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng 1:1
08/04/2022CBTT - Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
01/04/2022DBC: CBTT tỷ lệ nước ngoài sở hữu tối đa tại công ty.
28/03/2022DBC - VSD: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
23/03/2022DBC: CBTT Phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu
23/03/2022DBC: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
11/03/2022DBC: CBTT QĐ HDQT thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
09/03/2022DBC: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
07/03/2022DBC: CBTT Quyết định của HĐQT ngày chốt danh sách cổ đông ĐHCD thường niên 2022.
25/02/2022DBC: CBTT - Điều lệ công ty.
25/02/2022DBC: CBTT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
18/02/2022DBC: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ, BB kiểu phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
Trang 1 2 3 4 5 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  75      

Số lượt truy cập  20.598.887    

Thiết kế web:FINALSTYLE