17/05/2022DBC: Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ phiếu thưởng)
16/05/2022HSX - DBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
11/05/2022CBTT - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
11/05/2022CBTT - Quyết định tách Công ty TNHH DABACO Bình Phước
11/05/2022CBTT - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh CỬA HÀNG XĂNG DẦU
10/05/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
10/05/2022CBTT - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề)
29/04/2022CBTT Điều lệ và các quy chế sửa đổi, bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ 2022
29/04/2022CBTT - Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022
29/04/2022CBTT Báo cáo tài chính quý I năm 2022
29/04/2022Quy chế nội bộ về quản trị công ty
29/04/2022Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
29/04/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
27/04/2022CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
27/04/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
22/04/2022DBC: CBTT tăng vốn điều lệ của công ty.
12/04/2022Thông báo - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
12/04/2022CBTT - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng 1:1
08/04/2022CBTT - Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
01/04/2022DBC: CBTT tỷ lệ nước ngoài sở hữu tối đa tại công ty.
Trang 1 2 3 4 5 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  63      

Số lượt truy cập  20.334.492    

Thiết kế web:FINALSTYLE