12/03/2016DBC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (kèm theo các tài liệu Đại hội)
25/02/2016Báo cáo thường niên năm 2015
20/02/2016DBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
18/02/2016DBC: CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05/02/2016Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
04/02/2016DBC: Quyết định của HĐQT v/v thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015
04/02/2016DBC: Quyết định của HĐQT v/v chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP
29/01/2016Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
19/01/2016Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015
14/01/2016DBC: Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
29/10/2015DBC: Quyết định của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
29/10/2015DBC: Thành lập Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng
27/10/2015DBC: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
19/10/2015DBC: CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2015
08/10/2015DBC: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
15/09/2015DBC: Thành lập Công ty con và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015
14/08/2015Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét
11/08/2015Đính chính số liệu chi phí lãi vay trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2015
28/07/2015Báo cáo tài chính quý II năm 2015
24/07/2015Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  105      

Số lượt truy cập  10.482.377    

Thiết kế web:FINALSTYLE