DBC: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

 Mã chứng khoán: DBC

 Mã ISIN: VN000000DBC2

 Mệnh giá: 10.000 đồng

 Sàn giao dịch: HOSE

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024

 Lý do mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2024 (thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

 Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/03/2024.

 Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

 Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC. 

Tài liệu khác
07/05/2024DBC: CBTT các Nghị quyết của HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu
27/04/2024CBTT - Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2024
08/04/2024DBC: TB kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ
03/04/2024DBC: CBTT - Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
29/03/2024DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
22/03/2024CBTT - Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
19/02/2024DBC - CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
05/02/2024DBC: TB kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ
02/02/2024DBC: CBTT Thay đổi nhân sự.
16/01/2024DBC: TB kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  102      

Số lượt truy cập  25.250.721    

Thiết kế web:FINALSTYLE