08/10/2015DBC: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
15/09/2015DBC: Thành lập Công ty con và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015
15/07/2015DBC: Ông Nguyễn Văn Quân thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 15/07/2015
08/06/2015DBC: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2015
19/05/2015 Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
18/05/2015DBC: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành và 2 Phó Tổng Giám đốc
18/05/2015DBC: Thành lập 2 Công ty TNHH một thành viên trực thuộc
27/04/2015DBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27/04/2015DBC: Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
06/04/2015Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
06/04/2015Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
06/04/2015Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10/03/2015DBC: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
13/02/2015DBC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
04/02/2015DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
05/11/2014DBC: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỉ lệ 15%
20/05/2014DBC: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2014
29/04/2014DBC: Quyết định của HĐQT v/v chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
31/03/2014Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
14/03/2014Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 (kèm theo các tài liệu Đại hội)
Trang   4 5 6 7 8 9 10 11 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  110      

Số lượt truy cập  19.454.469    

Thiết kế web:FINALSTYLE