CBTT - Quyết định của HĐQT về việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông
Số hiệu văn bản: 71/DBC-VPHĐQT Ngày 12/03/2020
Tải xuống: Download - Dung lượng file :1.7Mb
Thông tin tóm tắt

 CÔNG BỐ THÔNG TIN 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

V/v: Thực hiện phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, chi trả cổ tức năm 2019
và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

    - Mã chứng khoán: DBC

    - Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

    - Điện thoại liên hệ: 0222 3826077           Fax: 0222 3896000

2. Nội dung thông tin công bố:
    - Quyết định số: 155/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thực hiện phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

3. Chi tiết xem tại đây

         Số 71/DBC-VPHĐQT V/v: CBTT Quyết định số 155/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2020

Tài liệu khác
24/03/2020CBTT - Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ
24/03/2020DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
19/03/2020DBC: Thực hiện chi trả cổ tức 20% (15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt).
19/03/2020CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
09/01/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy
06/01/2020DBC: CBTT Nghị quyết của HĐQT ngày 06/01/2020
06/01/2020DBC: Quý 4/2019 LNST sau thuế ước đạt 258 tỷ đồng
18/07/2019DBC: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
15/07/2019CBTT Quyết định hủy niêm yết sàn HNX chuyển niêm yết sang sàn HSX
08/07/2019DBC: CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  68      

Số lượt truy cập  14.142.493    

Thiết kế web:FINALSTYLE