CBTT - Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ
Số hiệu văn bản: 87/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM 
(V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ)

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu:

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
  • Mã chứng khoán: DBC
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu.
  • Mục đích: Bình ổ giá cổ phiếu DBC và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt động thực hiện giao dịch, sau khi ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  • Phương thức giao dich: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại HOSE.
  • Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Giá (khoảng giá): theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật. Chủ tịch HĐQT quyết định giá mua từng thời điểm cụ thể căn cứ vào tình hình thị trường.
  • Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Chi tiết xem tại đây.

Tin DBC

Tài liệu khác
24/03/2020DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
19/03/2020DBC: Thực hiện chi trả cổ tức 20% (15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt).
19/03/2020CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12/03/2020CBTT - Quyết định của HĐQT về việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông
09/01/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy
06/01/2020DBC: CBTT Nghị quyết của HĐQT ngày 06/01/2020
06/01/2020DBC: Quý 4/2019 LNST sau thuế ước đạt 258 tỷ đồng
18/07/2019DBC: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
15/07/2019CBTT Quyết định hủy niêm yết sàn HNX chuyển niêm yết sang sàn HSX
08/07/2019DBC: CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  106      

Số lượt truy cập  14.143.261    

Thiết kế web:FINALSTYLE