DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Chuyện
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :500kB
Thông tin tóm tắt

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
      - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Văn Chuyện
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch.
      - Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN NHƯ SO
      - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị
      - Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai
      - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 19.142.680 cổ phiếu, chiếm 18,27%
3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC

4. Các tai khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.398 cổ phiếu, chiếm 0,02%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.300 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 25.300 cổ phiếu.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 98 cổ phiếu, chiếm 0,00%.
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
10. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 08/06/2020

 

Tài liệu khác
19/07/2021DBC: CBTT thành lập Ban kiểm toán nội bộ
12/07/2021DBC: Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2020)
09/07/2021DBC: CBTT Giải thể doanh nghiệp dự án BT
09/07/2021DBC: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
07/07/2021CBTT - Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con
06/07/2021CBTT - Các quy chế của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
02/07/2021CBTT - DABACO góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Quảng Ninh
01/07/2021CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
16/06/2021CBTT - Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
16/06/2021CBTT - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  125      

Số lượt truy cập  17.951.055    

Thiết kế web:FINALSTYLE