DBC: CBTT Nghị quyết của HĐQT ngày 06/01/2020
Số hiệu văn bản: 17/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :7.9 Mb
Thông tin tóm tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

  • Mã chứng khoán: DBC
  • Địa chỉ trụ sở: 35 Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - T Bắc Ninh
  • Điện thoại liên hệ: 0222 3 826 077        Fax: 0222 3 896 000
  • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

2. Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua các nội dung sau:

  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 05 năm;
  • Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2020 và đầu tư xây dựng;
  • Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam với các bên liên quan;
  • Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.

3. Nội dung chi tiết:

  • Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Chị tiết xem tại đây)
  • Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngatf 06/01/2020 tại www.dabaco.com.vn

Tin DBC

 

 
Tài liệu khác
24/03/2020CBTT - Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ
24/03/2020DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
19/03/2020DBC: Thực hiện chi trả cổ tức 20% (15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt).
19/03/2020CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12/03/2020CBTT - Quyết định của HĐQT về việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông
09/01/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy
06/01/2020DBC: Quý 4/2019 LNST sau thuế ước đạt 258 tỷ đồng
18/07/2019DBC: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
15/07/2019CBTT Quyết định hủy niêm yết sàn HNX chuyển niêm yết sang sàn HSX
08/07/2019DBC: CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  49      

Số lượt truy cập  14.089.549    

Thiết kế web:FINALSTYLE