DBC: CBTT Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019
Số hiệu văn bản: 107/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM 

THÔNG BÁO

   Hôm nay, ngày 28/04/2019, Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức tại trụ sở Tập đoàn Dabaco Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

   Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án cổ tức và thù lao năm 2019; thông qua Phương án huy động vốn; thông qua chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

    Các cổ đông đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong nửa đầu năm 2018, ngành chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn do giá thực phẩm xuống thấp kéo dài từ năm 2017, tuy nhiên trong 06 tháng cuối năm 2018 giá lợn có sự phục hồi tích cực và tăng trưởng ổn định, người chăn nuôi bắt đầu có lãi và tác động đến giá các sản phẩm chăn nuôi khác như gà, vịt... đã tác động tích cực đến các đơn vị sản xuất thức ăn và chăn nuôi trong Tập đoàn.

   Với những ý kiến đóng góp của các cổ đông, HĐQT ghi nhận và luôn trân trọng sự đồng hành, sẻ chia của cổ đông với DABACO. HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đoàn cảm ơn quý cổ đông và hứa sẽ luôn nỗ lực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra. 

 

Chi tiết xem tại đây.

   Nghị quyết và biên bản cuộc họp ĐHCĐ 2019 

   Tài liệu tham gia đại hội cổ đông

Tin DBC

Tài liệu khác
09/05/2019DBC: Thông báo trả giáy chứng nhận sở hữu cổ phần
09/05/2019DBC: CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
02/05/2019DBC: CBTT Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập công ty con
25/04/2019DBC: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
22/04/2019DBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/04/2019DBC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
17/04/2019DBC: CBTT về thời gian, địa điểm, tài liệu và thư mời tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
13/04/2019DBC: Ông Nguyễn Trọng Kich thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
27/03/2019DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
19/03/2019CBTT Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  74      

Số lượt truy cập  11.336.197    

Thiết kế web:FINALSTYLE