DBC: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 BÁO CÁO
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN THỊ HUỆ MINH

- Quốc tịch:

- Số CMND:                               ngày cấp:                                   nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:………….. Fax: ................... Email: ………… Website: …………….

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chánh văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin.

3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC

4.Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 834.900 cổ phiếu, chiếm 0,80%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 cổ phiếu

- Loại giao dịch đăng ký: bán

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 400.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 400.000 cổ phiếu

- Loại giao dịch đã thực hiện: bán

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 400.000 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 4.000.000.000 đồng

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 434.900 cổ phiếu, chiếm 0,42%.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 434.900 cổ phiếu, chiếm 0,42%.

11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

12. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 14/5/2021.

13. Chi tiết báo cáo xem tại đây

Tài liệu khác
04/10/2021CBTT - Thành lâp công ty DABACO Thanh Hóa
16/09/2021DBC: VSD CBTT DBC Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
13/09/2021CBTT - Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%
19/07/2021DBC: CBTT thành lập Ban kiểm toán nội bộ
12/07/2021DBC: Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2020)
09/07/2021DBC: CBTT Giải thể doanh nghiệp dự án BT
09/07/2021DBC: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
07/07/2021CBTT - Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con
06/07/2021CBTT - Các quy chế của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
02/07/2021CBTT - DABACO góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Quảng Ninh
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  147      

Số lượt truy cập  18.924.795    

Thiết kế web:FINALSTYLE