DBC: Thông báo trả giáy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số hiệu văn bản: 41/TB-DBc
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO

THÔNG BÁO

TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ( CỔ TỨC 10% NĂM 2018)

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ( cổ tức 10% năm 2018 như sau:

1. Thời gian: từ ngày 08/05/2019 (vào giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu)
     - Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30.
     - Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

2. Đối tượng: cổ đông chưa lưu ký có tên trong danh sach tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/04/2019.

3. Địa điểm: 
    Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
    Địa chỉ: số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
    Điện thoại: 0222 3 896 000 / 0222 3 826 077 (máy lẻ: 205); FAX: 0222 3 896 000

4. Thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
    - Cổ đông cá nhân/người được ủy quyền: cá nhân hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
    - Cổ đông là tổ chức/người đại diện: Người đại điện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

Chi tiết xem tại đây

Tin DBC

Tài liệu khác
24/03/2020CBTT - Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ
24/03/2020DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
19/03/2020DBC: Thực hiện chi trả cổ tức 20% (15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt).
19/03/2020CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12/03/2020CBTT - Quyết định của HĐQT về việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông
09/01/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy
06/01/2020DBC: CBTT Nghị quyết của HĐQT ngày 06/01/2020
06/01/2020DBC: Quý 4/2019 LNST sau thuế ước đạt 258 tỷ đồng
18/07/2019DBC: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
15/07/2019CBTT Quyết định hủy niêm yết sàn HNX chuyển niêm yết sang sàn HSX
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  53      

Số lượt truy cập  14.099.931    

Thiết kế web:FINALSTYLE