DBC: Thông báo trả giáy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số hiệu văn bản: 41/TB-DBc
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO

THÔNG BÁO

TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ( CỔ TỨC 10% NĂM 2018)

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ( cổ tức 10% năm 2018 như sau:

1. Thời gian: từ ngày 08/05/2019 (vào giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu)
     - Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30.
     - Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

2. Đối tượng: cổ đông chưa lưu ký có tên trong danh sach tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/04/2019.

3. Địa điểm: 
    Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
    Địa chỉ: số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
    Điện thoại: 0222 3 896 000 / 0222 3 826 077 (máy lẻ: 205); FAX: 0222 3 896 000

4. Thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
    - Cổ đông cá nhân/người được ủy quyền: cá nhân hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
    - Cổ đông là tổ chức/người đại diện: Người đại điện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

Chi tiết xem tại đây

Tin DBC

Tài liệu khác
09/05/2019DBC: CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
02/05/2019DBC: CBTT Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập công ty con
28/04/2019DBC: CBTT Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019
25/04/2019DBC: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
22/04/2019DBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/04/2019DBC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
17/04/2019DBC: CBTT về thời gian, địa điểm, tài liệu và thư mời tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
13/04/2019DBC: Ông Nguyễn Trọng Kich thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
27/03/2019DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
19/03/2019CBTT Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  91      

Số lượt truy cập  11.335.942    

Thiết kế web:FINALSTYLE