DBC: CBTT Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022
Số hiệu văn bản: 298/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2022

 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077           Fax: 0222 3896000

2. Nội dung thông tin công bố: 

- Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

- Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 thay đổi so với cùng ký năm trước (gồm giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất và giải trình lợi nhuận sau thuế công ty mẹ).

3. Nội dung chi tiết.

- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét.

- Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ soát xét.

Tin DBC

Tài liệu khác
24/10/2022DBC: CBTT - Báo cáo tài chính quý III năm 2022
29/07/2022DBC: CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2022
29/04/2022CBTT Báo cáo tài chính quý I năm 2022
11/03/2022DBC: CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
26/01/2022DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố báo cáo tài chính Quý IV/2021
19/10/2021DBC: CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2021.
17/08/2021DBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.
19/07/2021DBC: CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2021
19/04/2021CBTT - Báo cáo tài chính quý I năm 2021
11/03/2021DBC: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired