DBC: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

12:00 | 22/04/2013

Ngày 21/4/2013, Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua một số nội dung gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD 2013-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận; Mức chia cổ tức năm 2013; Lựạ chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013...

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT

Các cổ đông ghi nhận kết quả công ty đã đạt được trong năm 2012. Vượt qua nhiều biến động và khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã quản lý, điều hành công ty đạt được kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, với doanh thu 5.538 tỷ đồng (chưa gồm DT tiêu thụ nội bộ), tăng 36,84% so với thực hiện năm 2011; Lợi nhuận sau thuế đạt: 249,7 tỷ đồng, tăng 13,3% so với thực hiện năm 2011.

Năm 2013, HĐQT tiếp tục xác định nhiệm vụ chính là tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu doanh thu đạt: 7.530 tỷ đồng, LNST: 208.723 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất chính và một số dự án dở dang; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của CBCNV; Thực hiện tốt các chính sách thực hành tiết kiệm; Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan... 

HĐQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông làm nên sự thành công của Đại hội và cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2013 đã đề ra.

Xem Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tại đây.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Đoàn Chủ tịch Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông tiến hành thảo luận

  Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tin DABACO

Các tin khác

   
Xem tin theo
   
 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (0241) 3826077 - 3895111. Fax : (0241) 3826095 - 3821377

Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn

@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

 

sửa máy bơm nước , sửa điều hòa , sửa chữa điều hòa , sửa chữa điện nước , sửa bình nóng lạnh , dịch vụ sơn bả

Số thành viên online  122      

Số lượt truy cập  6.149.857    

Thiết kế web:FINALSTYLE