Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 (kèm theo các tài liệu Đại hội)
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, được tổ chức như sau:

Các tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp.

- Chương trình ĐHCĐTN.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, chia cổ tức, phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2013.

- Tờ trình thông qua việc chia cổ tức năm 2014.

- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014.

- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

- Phiếu biểu quyết.

- Giấy xác nhận dự họp.

- Giấy ủy quyền dự họp.

- Giấy ủy quyền tập thể.

DABACO

Tài liệu khác
17/04/2019DBC: CBTT về thời gian, địa điểm, tài liệu và thư mời tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
13/04/2019DBC: Ông Nguyễn Trọng Kich thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
27/03/2019DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
19/03/2019CBTT Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
07/03/2019DBC CBTT về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế
02/01/2019DBC CBTT Nghị Quyết của HĐQT
04/12/2018DBC: Nghị quyết thành lập công ty con
22/08/2018DBC: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị.
10/07/2018DBC: CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 9/7/2018
30/05/2018DBC: Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  51      

Số lượt truy cập  11.160.909    

Thiết kế web:FINALSTYLE