CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được nhận cổ tức

12:00 | 27/05/2021

Quyết định số: 225/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ tức.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC NHẬN CỔ TỨC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077           Fax: 0222 3896000

2. Nội dung thông tin công bố:

 - Quyết định số: 225/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ tức.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

4. Chi tiết xem tại đây.

Các tin khác

   
Xem tin theo
   
 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired